BİZ

Çözüm , hayatın her alanında gereksinim duyulan ve özellikle iş dünyasındaki her ferde rehber olması gereken bir kavramdır. Çözüme ulaşmanın yolu, sorunun ne olduğunu doğru bir şekilde analiz etmekten geçer.

İşlemesi gereken bir yapıda ; karşı karşıya kalınan sorunun ne olduğunun analizini doğru yapabilmek için yapının geçmişini sağlıklı raporlamak , bugününü kusursuz olarak izleyip kontrol etmek ve yarınında neler olabileceğini dair doğruya en yakın tahminlerde bulunmak gerekiyor.

Ventum/Navys olarak; Elektromekanik Sistemleri tüm dinamikleriyle izliyor , raporluyor , kontrol ediyor ve analizini çıkartıyoruz. Bu aşamaların gerçekleşmesini sağlayan İzleme/Kontrol gereçlerinin proje geneline ne şekilde yayılacağını doğru hesaplamaların ardından dizayn ediyor , uygun marka-modele göre seçilen gereçlerin tedariğini yapıyor , sistemleri besleyecek – kontrol edecek panoları üretiyor , kablolama-montaj süreçleriyle birlikte saha uygulamasını tamamlıyor ve işin teslimini gerçekleştiriyoruz. En genel ifadeyle ; anahtar teslimi çözümler üreterek hangi işi hangi disiplinin üstlenmesi gerektiği sorunsalını ortadan kaldırıyoruz.

Birlikte çalışmanın oluşturacağı değeri yine birlikte paylaşmak ailemizin temel felsefesi olacaktır.